Fitness Studio


Regulamin


REGULAMIN FITNESS STUDIO

1.     Postanowienia ogólne:niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów FITNESS STUDIO.

2.     FITNESS STUDIO świadczy usługi w zakresie m. in. zajęć:

o    bodyART,

o    Body Ball,

o    Zdrowy Kręgosłup.

3.     Z usług klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej klientami, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 pozycja. 1095 par. 2.1 pkt.6) złożą podpisane własnoręczne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, poprzez wypełnienie ANKIETY BÓLU.

4.     Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

5.     Klienci korzystający z usług FITNESS STUDIO zobowiązani są do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) - zgodnie z cennikiem.

6.     FITNESS STUDIOnie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - nie wykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7.     Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega ona przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karty jest inna osoba, właściciel FITNESS STUDIO zastrzega sobie prawo do jej anulowania bez zwracania równowartości za niewykorzystaną kartę.

8.     W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami. W razie kontuzji powstałej w trakcie zajęć należy bezzwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować instruktora.

9.     Wartościowe przedmioty należy zabrać na salę lub przekazać do depozytu na recepcji. Za pozostawione rzeczy bez opieki FITNESS STUDIO nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Rzeczy pozostawione w szatni przechowywane będą przez tydzień, a potem wyrzucane. Ze względów higienicznych skarpetki wyrzucane będą w ten sam dzień.

11.  Na zajęciach w FITNESS STUDIO obowiązuje czyste sportowe obuwie zamienne, inne od tego, w którym uczestnik przyszedł.

12.  Zabrania się:

o    żucia gumy podczas zajęć,

o    uczestniczenia w zajęciach pod wpływem jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia, za wypadki spowodowane nie stosowaniem się do postanowień regulaminu Fitness Studio nie ponosi odpowiedzialności.

13.  FITNESS STUDIO zastrzega sobie możliwość:

o    zmiany harmonogramu zajęć w przypadku, gdy grupa liczyć będzie mniej niż 7 osób,

o    zmiany instruktora prowadzącego,

o    odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa liczyć będzie mniej niż 4 osoby (zajęcia będzie można odrobić po uzgodnieniu w innym terminie).

 

14.  Zakup jednorazowego wejścia lub karty jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu FITNESS STUDIO.Projekt i wykonanie:WytwórniaStron.pl